Top5Credits Fintech-stipendi

Draivi Media Oy:n kehittämä Top5credits.com -palvelu toimii finanssiteknologian toimialueella. Osana työtämme on kehittää yhä uudempia keinoja tavoittaa kuluttaja digitalisoituvassa maailmassa, joka yhtä aikaa tarjoaa sekä mahdollisuuksia että rajoituksia. Koska kehitystyö ja uusien mallien omaksuminen on mielestämme tärkeää, halusimme osoittaa tukemme tuleville alan visionääreille perustamalla FinTech-stipendin. Stipendi on arvoltaan 500€ ja sen tarkoitus on edistää lopputyön tekemistä.

Kuka voi hakea stipendiä?


Fintech-stipendi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat kirjoittamassa päättötyötään finanssialaan liittyen. Aihe on sinänsä vapaa, kunhan se jollain tapaa liittyy talous, finanssi tai finanssiteknologian alaan. Stipendin tarkoitus on auttaa lopputyön loppuun saattamisessa. Stipendin turvin voit esimerkiksi, hankkia alaan liittyvää kirjallisuutta, kustantaa tiedonkeräämisestä aiheutuvat matkakulut tai käyttää muuhun, opinnäytetyön kannalta tärkeäksi katsomaasi asiaan.

Voit siis hakea stipendiä, mikäli olet kirjoittamassa opintojesi päättötyötä ja aihealueesi liittyy Fintechiin.

Stipendin hakeminen

Hakemuksestasi tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

  • Lopputyön aihe. Mistä lopputyösi kertoo, aiheen tai ongelman laajuus ja mikä on lopputulos tai ratkaisu. Pituus noin 500 sanaa.
  • Kerro, miksi juuri sinä ansaitsisit FinTech-stipendin. Esimerkiksi, miksi valitsemasi aihe on tärkeä, miten lopputyösi hyötyisi stipendistä ja mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmasi alalla.
  • Nimi, yhteystiedot, koulu, koulutusaste ja tutkintonimike.
    Voit lähettää hakemuksesi osoitteeseen: stipendi@top5credits.com. Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 30.6.2022. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

Valintakriteerit

  • Aiheen ajankohtaisuus ja merkityksellisyys.
  • Ongelmien ja mahdollisuuksien tunnistaminen, lähestymistapa aiheeseen.
  • Selvitys, miten stipendi edistäisi lopputyötäsi.


Stipendin saajan valitsee Top5Credits-sivuston tekijät yhdessä Draivi Media Oy:n työntekijöiden kanssa. Draivi Media Oy omistaa Top5Credits-sivuston lisäksi Komparate.com ja Arcadiarahoitus.fi sivustot. Päätöksestä ei voi valittaa.


Kysyttävää


Mikäli sinulla on kysyttävää stipendistä tai sen hakemisesta, voit laittaa meille viestiä sähköpostitse, osoitteeseen stipendi@top5credits.com.

Minkä arvoinen stipendi on?

Stipendi on arvoltaan 500 € ja se jaetaan kerran vuodessa.

Mitä me teemme

Top5Credits on vuodesta 2012 finanssimarkkinoilla toiminut vertailusivusto, jonka tarkoituksena on auttaa kuluttajia etsimään lainantarjoajia ja vertailemaan lainojen kustannuksia. Tarjoamme runsaasti tietoa erilaisista lainoista, ajankohtaisista asioista ja pyrimme opastamaan asiakkaita lainan hankinnassa. Lainavertailumme avulla kuluttajien on mahdollista löytää itselleen halvin ja sopivin laina yhdellä kertaa ilman, että pyytäisi jokaiselta pankilta ja rahoituslaitokselta tarjousta erikseen. Top5Credits on tähän mennessä auttanut yli 100 000 lainanhakijaa vertailupalvelullaan.