Fördelar och nackdelar med att amortera på bolånet

När vi ska ta steget och köpa en bostad finns det många stora beslut vi ska överväga, de viktigaste brukar vara ifall vi väljer en fast eller rörlig ränta och hur mycket vi ska amortera på bolånet. Amortering innebär den summa du betalar av på ditt lån vid varje betalningstillfälle, och när du gör det minskar din lånesumma såväl som dina räntekostnader eftersom räntekostnaden baseras på hur stort lånet är. Om huruvida det är en bra idé att amortera istället för att spara på annat sätt, och om det är nödvändigt, ska vi titta lite närmare på här. Samtidigt ska vi försöka ge dig några bra tips som förhoppningsvis kan underlätta din beslutsprocess.

Måste jag amortera?

Något alla bostadslån har gemensamt är att ingen får låna till mer än 85% av bostadens värde. Detta innebär alltså att du måste lägga en kontantinsats på minst 15%.

Alla bostadslån som tecknades innan 1 juni 2016 omfattas inte av de numera obligatoriska amorteringskraven, så har du ett äldre bolån gör du alltså som du vill. Om du har en hög inkomst i relation till ditt bolån, eller om du har en belåningsgrad under 50% är du inte heller skyldig att amortera.

Vid till exempel lång tids sjukdom eller arbetslöshet kan banken göra ett undantag från amorteringskravet. Det är dock inte något du bör räkna med, försök istället skapa en buffert för att kunna tackla oväntade händelser och utgifter.

På grund av corona-krisen har nu Finansinspektionen satt krav på bankerna att ge möjligheten till alla som vill att pausa sina amorteringar, och detta gäller till 31 augusti 2021. Det är såklart ett bra alternativ om du har svårt att få ekonomin att gå ihop, men kom ihåg att detta är endast en tillfällig lösning. Om det är möjligt är ett bra tips att pausa lånet och sätta in amorteringen på ett sparkonto istället, på så sätt skapar du dig själv ett skyddsnät för framtiden.

Vad innebär ett amorteringskrav?

Bankerna införde det första amorteringskravet den 1 juni 2016, på grund av oron som de svenska hushållens belåningsgrad har orsakat. Man ville få en stabilare fastighetsmarknad, med en mer dämpad prisökning. Det innebar att alla nya bolån som tecknats efter detta datum måste amorteras med 1-3% per år, fram tills dess att belåningsgraden är under 50% av bostadens värde.

Sedan infördes ytterligare ett amorteringskrav den 1 mars 2018, där man inte längre bara tar hänsyn till belåningsgraden utan även din bruttoinkomst.

Vad är belåningsgrad?

Belåningsgraden innebär hur stort bostadslån du har på din bostad i förhållande till marknadsvärdet. Låt oss ta ett exempel: Viktor köper en lägenhet för 1.000.000. Han lyckas själv skrapa ihop 250.000 genom besparingar och lite hjälp från sina föräldrar, resterande 750.000 kr lånar han från sin bank. Om du tar bostadslånet dividerat med marknadsvärdet, får du belåningsgraden. 750.000/1.000.000=0,75=75% belåningsgrad är vad Viktor har på sin nya lägenhet.

Nuvarande amorteringsregler

 • Vid köp av en bostad där belåningsgraden är över 70% ska du amortera minst 2% av bolånet per år, tills din belåningsgrad har sjunkit till 70%. Eftersom Viktor i exemplet ovan har en belåningsgrad på 75% måste han amortera minst 2% per år vilket innebär 0,02 x 750.000=15.000 kr. Det blir en månadskostnad på 1.250 kr som ska läggas till räntesatsen han även ska betala.
 • Om ditt bostadslån däremot ligger mellan 50-70% av bostadens värde räcker det med att du amorterar 1% av lånet per år.
 • Om du lånar mer än 4,5 gånger din årliga bruttoinkomst måste du amortera ytterligare 1% av lånet per år, dvs att det då kan bli upp till 3% totalt. Bra att veta är att om ni är två som köper bostaden tillsammans kommer era årsinkomster att slås ihop för att göra beräkningen.

Olika sätt att amortera

Det finns två olika sätt att amortera ditt bolån:

 1. Rak amortering

Denna variant är den som snabbast gör dig skuldfri, och den medför att du betalar samma amorteringssumma till banken varje månad. Räntekostnaden är hög till en början, men allt eftersom du betalar av lånet och därmed minskar lånebeloppet blir den allt mindre. När du nyss tagit ditt bolån betalar du banken en större totalsumma som blir mindre i takt med att lånet betalas av.

 1. Annuitetslån

I det här fallet betalar du samma summa (amortering + ränta) till banken under hela låneperioden. I början amorterar du bara en liten summa, den största delen är ränta, som sedan stiger med tiden. I takt med att din skuld minskas blir även räntan lägre och du amorterar därmed en större summa. För att säga det på ett annat sätt – amorteringsdelen ökar med tiden medan räntedelen minskar.

Fördelar med att amortera

 • Genom att ditt bostadslån minskar, minskar även räntekostnaderna eftersom dessa baseras på storleken av ditt lån. Om du väljer att inte amortera kommer hela tiden dina räntekostnader att vara desamma eftersom det lånade kapitalet inte minskar.
 • Ju mer du har betalat av ditt lån, desto mindre är du beroende av hur marknaden beter sig. Räntorna kanske stiger, fastighetspriserna kan börja sjunka och din inkomst kan minska. Ett mindre lån är en stor fördel i alla dessa lägen.
 • Om du amorterar ökar dina chanser till fler lån. Banken sätter ett maxbelopp för var och en av oss när det kommer till lån som baserar sig på vår kreditvärdighet och betalningsförmåga. I och med att ditt bolån minskar får du utrymme för att utöka lånet om det skulle behövas, du kanske vill renovera exempelvis.
 • När du pensionerar dig, eller om din inkomst minskar av andra anledningar, kan det vara skönt att ha ett så litet lån som möjligt.
 • Det är ett bra sätt att spara långsiktigt, historiskt sett är det mycket mer riskfritt att investera i din bostad än i värdepapper eller liknande. Vi säger att du köper en lägenhet, som du sedan säljer till samma pris. Det du amorterat under tiden du bott där är din vinst, vilket inte är illa.

Nackdelar med att amortera

 • Du binder upp dina pengar över en lång tid. Om du behöver pengar till en oväntad utgift kommer du att behöva ordna dem på annat sätt. Vare sig du väljer att amortera eller investera är det alltid bra att gardera sig med ett sparkonto där du har 2-3 månadslöner du kan ta ut om det kniper.
 • Om sparräntorna stiger kan dina förtjänster minska om du investerar i ditt boende istället för någon annan typ av sparande eller investeringar. Det gäller att jämföra räntan på sparkontot eller den förväntade avkastningen på en investering med räntan som betalas på bolånet för att se vad som är mest lönsamt, och försöka omförhandla villkoren och räntesatserna där det är möjligt.
Få fem personliga lånerbjudanden baserade på din profil och våra uppgifter.
Löptid
1 – 15 år
Effektiv ränta
2.99 – 29.99%
Lånebelopp
1 000 – 600 000 kr
Exempel: 100 000 kr på 5 år, effektiv ränta 8,19 %, ränte och avgifter 21 372 kr, totalt kreditbelopp 121 372 kr. Återbetalningstid min 1 – max 15 år. *Effektiv ränta min 2,99% – max 89,00%.
Hur mycket vill du låna?
Ränteexempel: 100 000 kr med 5 års löptid, rörlig årsränta 7,9% blir eff. ränta 8,19%, totalt belopp 121 372 kr och månadskostnaden 2 023 kr.
Återbetalningstid min 1 - max 15 år. Effektiv ränta min 2,99% - max 89,00%.