Uusi laki
Lakimuutos mahdollistaa, että luottotiedot voivat olla puhtaat kuukauden päästä velan maksamisesta.

Maksuhäiriömerkinnät poistuvat jatkossa kuukauden sisään velan maksamisesta. Uusi maksuhäiriömerkintä ei myöskään pidennä entisten merkintöjen kestoa, vaan jokainen merkintä käsitellään erikseen.

Lakiuudistuksen tarkoitus parantaa velallisen asemaa

Eduskunnassa pitkään valmisteltu lakimuutos maksuhäiriömerkinnän säilytysajan lyhentämisestä kuukauteen on viimein saanut hyväksynnän 6. huhtikuuta 2022. Lakiuudistuksen myötä, velallisen ei enää tarvitse odottaa maksuhäiriömerkinnän poistumista kahta vuotta velkojen suorittamisesta, vaan maksuhäiriömerkintä voidaan poistaa jo kuukauden kuluttua viimeisen laskun maksamisesta. Jatkossa maksuhäiriömerkinnät eivät myöskään vaikuta toisiinsa pidentävästi, vaan käsitellään tapauskohtaisesti.

Muutoksella on haluttu parantaa niiden velallisten asemaa, jotka ovat suoriutuneet velkojen takaisinmaksusta, mutta ovat ennen lakimuutosta joutuneet sinnittelemään maksuhäiriömerkinnän kanssa vielä seuraavat kaksi vuotta. Luottotietonsa menettäneen henkilön on usein vaikea saada lainaa ja maksuhäiriömerkintä voi olla esteenä vuokra-asunnon tai työpaikan saamiselle.

Lain on tarkoitus astua voimaan mahdollisimman pian ja sitä sovelletaan takautuvasti kaikkiin henkilöihin, joiden velanmaksusta on kulunut vähintään kuukausi. Laissa on kuuden kuukauden siirtymäaika, mikä tarkoittaa, että laki voi astua voimaan aikaisintaan lokakuun alusta.

Lakimuutos ei auta velkaongelmaisia

Lakimuutos on erityisen hyvä niille, jotka yksittäisten maksuhäiriömerkintöjen takia ovat joutuneet kärsimään maksuhäiriömerkinnän tuomasta taakasta kaksi vuotta. Yleensä näiden henkilöiden merkinnät ovat johtuneet tilapäisistä talousvaikeuksista, eikä näiden kohdalla ole voitu puhua suuremmasta velkaongelmasta. Suomen Asiakastiedon mukaan lakimuutos koskisi tällä hetkellä noin 10 000 henkilöä, jotka ovat maksaneet velkansa ja joiden maksuhäiriömerkinnät poistuvat uudistuksen myötä.

Ylivelkaantuneille lakimuutos ei sen sijaan tuo helpotusta ja saattaa jopa asettaa helposti velkaantuvan henkilön tilanteeseen, joka mahdollistaa velkakierteen. Aikaisemmin luottotietojen menettäminen on ehkäissyt, ettei merkinnän saaneelle myönnetä uutta lainaa. Nyt maksuhäiriömerkinnän voi mahdollisesti välttää maksamalla vanhan lainan uudella lainalla.

Suomen Asiakastiedon rekisterin mukaan Suomessa on tällä hetkellä 388 600 henkilöä, joilla on maksuhäiriömerkintä. Tämä on 3 000 henkilöä vähemmän vuoteen 2021 verrattuna.

Minna

Kirjoittanut Minna