Ansiotulo - mitä ansiotulot ovat

Mikä on ansiotulo?

Ansiotuloilla tarkoitetaan palkkaa ja siihen rinnastettavia tuloja, kuten eläke, sosiaaliavustukset, tuet ja muut apurahat. Suomessa ansiotuloihin käytetään progressiivista verotusta, eli mitä enemmän tienaat, sitä enemmän maksat myöskin veroja.

Ansiotulojen ja pääomatulojen erottelu on tärkeää, sillä niitä verotetaan eri tavalla. Pääomatulo on varallisuuden tuottamaa tuloa ja kaikki muu on ansiotuloa. Huomioithan, että lainat eivät ole ansiotuloa.

Ansiotuloja ovat muun muassa:

 • Palkkatulot
 • Yrittäjän tulojen osuus
 • Eläketulot
 • Sosiaalietuudet
 • Sairauspäiväraha
 • Työttömyyspäiväraha
 • Vanhempainpäiväraha

Omaa verotusta voi seurata kätevästi Omavero-palvelusta. Palvelusta näkee muun muassa veronpalautusta tai mahdollisten jäännösverojen eli mätkyjen määrän. Omavero-palvelun kautta voi jättää myös veroilmoituksen.

Ansiotulojen perusteella määrätään tulovero, joka maksetaan valtiolle. Lisäksi ansiotuloista maksetaan kunnallisvero, yleisradiovero ja mahdollisesti kirkollisvero, mikäli kuuluu kirkkoon. Kunnallis- ja kirkollisvero vaihtelevat kunnittain ja seurakunnittain. Veronmaksajat.fi verkkosivusto on tehnyt selkeän listan palkansaajien veroprosenteista.

Suomessa yleisesti käytössä olevat veroprosentit

Pääomatulo

 • 30 000 € vero 30%
 • Yli 30 000 € vero 34 %

Ansiotulot

 • Kunnallisvero 16-23 %
 • Kirkollisvero 1-2 %

Kunnallisvero ja kirkollisvero riippuu asuinpaikasta

Sairasvakuutusmaksu 0-2 %

Puhdas ansiotulo

Ansiotuloja verotetaan siten, että kaikki vuoden aikana saadut tulot lasketaan yhteen, jonka jälkeen summasta vähennetään säilyttämisestä ja hankkimisesta koituneet kulut, eli luonnolliset vähennykset. Tätä osuutta kutsutaan puhtaaksi ansiotuloksi.

Verotuksesta voidaan vähentää myös muita asioita, kuten työmatkakuluja, kotitalousvähennyksiä ja työttömyyskassamaksuja. Alla on listat siitä, mitä kaikkea voi vähentää verotuksesta.

Seuraavat verovähennykset pitää hakea itse

 • Kotitalousvähennys
 • Tulonhankkimisvähennys
 • Työasuntovähennys
 • Työmatkavähennys
 • Lahjoitusvähennys
 • Ryhmäeläkevakuutuksen maksu
 • Opintolainavähennys
 • Valtionverotuksen elatusvelvollisuusvähennys

Seuraavat verovähennykset tehdään puolestasi

 • Ansiotulovähennys
 • Tulonhankkimisvähennys
 • Työmarkkinajärjestöjen ja työtttömyyskassojen jäsenmaksut
 • Pakolliset vakuutusmaksut
 • Invaliidivähennys
 • Merityötulovähennys
 • Opintorahavähennys
 • Perusvähennys
 • Eläketulovähennys
 • Työtulovähennys
 • Alijäämähyvitys

Verotettava ansiotulo

Ansiotulon veroprosentti määräytyy sen mukaan, paljonko tienaa. Suomessa ansiotuloa verotetaan siis progressiivisesti. Vero.fi Sivulla ja veronmaksajat.fi sivulla on laskureita, joiden avulla oman veroprosentin voi selvittää helposti.

Tuloverolaskuri
veronmaksajat.fi tuloverolaskuri
Vero.fi Veroprosenttilaskuri
vero.fi veroprosenttilaskuri

Valtion tulovero 2020

Valtion tuloverolla tarkoitetaan palkkatuloista perittyä veroa. Mikäli vuositulot ovat alle 18 100 euron, ei tuloveroa tarvitse maksaa. Tästä summasta ylöspäin vero on progressiivinen, eli mitä enemmän tienaa, sitä suurempi veroprosentti on.

Valtion tulovero 2020
Valtion tuloveroprosentit 2020

Lähteet

https://avoinomavero.vero.fi/_/#10

https://www.veronmaksajat.fi/luvut/Laskurit/palkansaajan-tuloverolaskuri-2020/#0e33b5b4

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot/

Kuinka paljon tarvitset lainaa?
+
Vertailemme lainoja joiden korko voi olla 4 - 20% välillä. Lainaesimerkki: korko 4,00 %, tod.vuosikorko 5,43 %, 10 000 €/5 v, avausmaksu 50 €, tilinhoitopalkkio 5 €/kk, yht. 11 399 €, maksuerä 184 €/kk.

Todellinen vuosikorko 4,19% - 38,0%. Laina-aika 1 - 18 vuotta.