Nainen laskee työmatkakuluja ansiotulon verovähennykseen.

Mikä on ansiotulo?

Verotuksessa jokaisen henkilön tulot jaetaan joko ansiotuloihin tai pääomatuloihin. Näiden erottaminen toisistaan on tärkeää, sillä niitä verotetaan eri tavalla. Pääomatulo on varallisuuden tuottamaa tuloa ja kaikki muu katsotaan ansiotuloksi. Huomioithan, että lainat eivät ole ansiotuloa.

Ansiotuloja ovat muun muassa:

 • Palkkatulot
 • Yrittäjän tulojen osuus
 • Eläke
 • Sosiaalietuudet
 • Sairauspäiväraha
 • Työttömyyspäiväraha
 • Vanhempainpäiväraha
 • Apurahat

Omaa verotusta voi seurata verottajan Omavero-palvelusta, josta näet muun muassa veronpalautukset sekä mahdolliset jäännösverot eli mätkyjen määrän. Omavero-palvelun kautta voi jättää myös veroilmoituksen.

Ansiotulojen perusteella määrätään tulovero, joka maksetaan valtiolle. Lisäksi ansiotuloista maksetaan kunnallisvero, yleisradiovero sekä kirkollisvero, jos kuulut kirkkoon. Kunnallis- ja kirkollisverojen suuruus vaihtelee kunnasta ja seurakunnasta toiseen, eikä näihin vaikuta ansiotulojen määrä. Veronmaksajat.fi verkkosivusto on tehnyt selkeän listan palkansaajien veroprosenteista.

Suomessa yleisesti käytössä olevat veroprosentit:

Pääomatulot

 • 30 000 € asti -> 30 %
 • Yli 30 000 € -> 34 %

Ansiotulot

 • Kunnallisvero 16-23 %
 • Kirkollisvero 1-2 % (jos olet seurakunnan jäsen)
 • Yleisradiovero 2,5 %

Kunnallisveron ja kirkollisveron tuloveroprosentti riippuu asuinpaikasta.

Puhdas ansiotulo

Puhdas ansiotulo saadaan laskemalla kaikki vuoden aikana ansaitut tulot yhteen ja vähentämällä tästä niin kutsutut luonnolliset vähennykset. Luonnollisiksi vähennyksiksi katsotaan tulojen hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuvat kulut, kuten työttömyyskassamaksut, ammattiyhdistyksen jäsenmaksut sekä hankittu ammattikirjallisuus.

Verotuksessa otetaan huomioon myös esimerkiksi, työmatkakulut, kotitalousvähennys ja työasuntovähennys, mutta näissä on usein omavastuu osuus ja rajoituksia. Alle olemme listanneet, mitä kaikkea voidaan vähentää verotuksessa.

Seuraavat verovähennykset tulee hakea itse:

 • Kotitalousvähennys
 • Tulonhankkimismenot
 • Työasuntovähennys
 • Työmatkakulut
 • Tulontasaus
 • Lahjoitusvähennys
 • Ryhmäeläkevakuutuksen maksu
 • Opintolainavähennys
 • Elatusvelvollisuusvähennys
 • Moottorisaha- ja metsurivähennys
 • Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Seuraavat verovähennykset tehdään puolestasi:

 • Ansiotulovähennys
 • Työtulonvähennys
 • Työmarkkinajärjestöjen ja työtttömyyskassojen jäsenmaksut
 • Pakolliset vakuutusmaksut
 • Invaliidivähennys
 • Merityötulovähennys
 • Opintorahavähennys
 • Perusvähennys
 • Eläketulovähennys
 • Työtulovähennys
 • Alijäämähyvitys

Lisäksi voit saada opintolainavähennystä, mikäli olet aloittanut ensimmäiset korkeakoulututkintoon johtavat opinnot ennen 1.8.2014.

Ansiotulovero

Ansiotulon veroprosentti määräytyy progressiivisen asteikon mukaisesti, mikä tarkoittaa, että ansiotulojen noustessa myös veroprosentti nousee. Vero.fi sivulla ja veronmaksajat.fi sivulla on laskureita, joiden avulla oman veroprosentin voi selvittää helposti.

Tuloverolaskuri, jonka avulla voit laskea veroprosentin.
Veronmaksajat.fi tuloverolaskuri on todella yksinkertainen.
Verottajan veroprosenttilaskuri netissä sisältää monta vaihetta.
Virallinen verottajan veroprosenttilaskuri netissä sisältää useamman vaiheen..

Tuloveroasteikko vuodelle 2023

Valtion tuloverolla tarkoitetaan palkkatuloista perittyä veroa, joka Suomessa tehdään progressiivisen tuloveroasteikon mukaisesti. Jos vuositulot ovat alle 19 900 euroa, ei tuloveroa tarvitse maksaa. Tästä summasta ylöspäin veroprosentti nousee asteittain seuraavasti:

Valtion tuloveroasteikko vuonna 2023.
Ansiotulojen verotus nousee asteittain tulojen määrän mukaan.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on ansiotulolla ja pääomatulolla?

Ansiotuloilla tarkoitetaan kaikkea, joka katsotaan ansaituksi työllä tai rinnastetaan palkkatuloiksi. Pääomatuloiksi katsotaan omaisuuden tuottamaa varallisuutta.

Miten ansiotuloja verotetaan?

Suomessa ansiotuloja verotetaan progressiivisen asteikon mukaisesti, mikä tarkoittaa, että mitä enemmän tienaat, sitä korkeammaksi nousee veroprosenttisi.

Kuinka paljon tarvitset lainaa?
Vertailemme lainoja joiden korko voi olla 4 - 20% välillä. Lainaesimerkki: korko 4,00 %, tod.vuosikorko 5,43 %, 10 000 €/5 v, avausmaksu 50 €, tilinhoitopalkkio 5 €/kk, yht. 11 399 €, maksuerä 184 €/kk.

Todellinen vuosikorko 4,19% - 38,0%. Laina-aika 1 - 18 vuotta.
Minna

Kirjoittanut Minna