Lainaturva ja miksi lainaturvaa kannattaa ottaa

Mikä on lainaturvavakuutus?

Vakuutus tuo turvaa, mikäli lainan takaisinmaksun aikana tulee vaikempia ajanjaksoja esimerkiksi sairauden tai työttömyyden takia.

Lainavakuutuksesta maksetaan kuukausimaksua tai vuosimaksua lainan koron ja muiden kulujen lisäksi. Joissain tapauksissa vakuutuksen voi maksaa myös kertamaksulla. Lainavakuutus ei siis ole ilmainen palvelu. Vakuutuksen hinta, korvausmäärä ja ehdot vaihtelevat eri lainantarjoajien välillä. Kannattaakin tutkia tarkasti mitä lainavakuutus pitää sisällään ennen kuin tekee päätöksen tarvitseeko sitä vaiko ei.

Lainavakuutuksen voi ottaa halutessaan koko lainasummalle tai vain osalle siitä. Lisäksi asiakas voi valita ottaako vakuutuksen uuteen tai jo olemassa olevaan lainaan.

Joissain tapauksissa tapaturma- ja henkivakuutus voivat kattaa samoja asioita kuin lainavakuutus. Kannattaakin olla tarkkana, ettei lainavakuutuksesta tule vain ylimääräinen kuluerä lainaa lyhennettäessä. Lainojen kuluja kannattaa vertailla ennen lopullisen päätöksen tekemistä ja se onnistuu kätevästi lainavertailua tekevän palvelun avulla.

Milloin lainaturvavakuutus kannattaa ottaa?

Suurissa lainoissa, kuten asuntolainoissa ja isommissa kulutusluotoissa, lainavakuutus voi olla järkevä valinta. Suuri laina tuo myös suuret riskit ja tämän takia riskeihin kannattaa varautua. Suurta lainaa hakiessa kannattaa miettiä, selviääkö lainan takaisinmaksusta, vaikka tulot laskisivat äkillisesti.

Lainavakuutus tuo taloudellista turvaa henkilölle tai yritykselle, mikäli tulot äkillisesti laskevat tapaturman, sairauden tai vaikka työttömyyden takia.

Lainavakuutus on siis erinomainen vaihtoehto asuntolainaa tai jotain muuta suurta lainaa haettaessa. Varsinkin silloin lainavakuutus on erinomainen turva, kun tietää ettei lainan takaisinmaksusta selviä, mikäli tulot pienenisivät äkillisesti. Lainavakuutus onkin sitä yleisempi mitä suurempi lainattava summa on.

Lainaturva kannattaa ottaa isompiin hankintoihin, kuten asuntolainaan tai mökkilainaan
Lainaturva kannattaa ottaa isompiin lainoihin, kuten asuntolainaan

Milloin lainavakuutus ei ole kannattava?

Pieniin lainoihin tai pikalainoihin lainavakuutusta ei kannata ottaa. Pienissä lainoissa lainavakuutus voi lisätä lainan hintaa huomattavasti ilman varsinaista hyötyä. Yleisesti ottaen lainavakuutus pienemmissä lainoissa ei ole järkevä vaihtoehto.

Mitä lainaturvavakuutus kattaa?

Lainavakuutuksien kustannukset, ehdot ja korvausperusteet vaihtelevat eli lainantarjoajien välillä ja näistä kannattaakin ottaa selvää ennen lainavakuutuksen ottamista.

Tyypillisesti lainaturva kattaa seuraavat asiat:

 • Tapaturmasta tai sairaudesta johtuvan työttömyyden
 • Työnantajasta johtuvan työttömyyden. (Huom. yrittäjät saavat korvauksen vain vakavan sairauden sattuessa.)
 • Tapaturmasta johtuvan pysyvän haitan
 • Kuolemantapaukset

Lainantarjoajat ovat todella tarkkoja korvausten suhteen. Kaikenlainen työttömyys ei ole peruste korvausten saamiselle. Työttömäksi jäänyt henkilö saa korvauksia vain silloin, kun työ on loppunut työnantajasta johtuvasta syystä. Mikäli henkilö on itse irtisanoutunut hänelle ei myönnetä korvausta. Korvausta ei myöskään saa lomautusaikana.

Yrittäjä ei saa yleensä korvausta, mikäli yritys ajautuu konkurssiin. Korvausta voi kuitenkin saada, jos esimerkiksi sairaus estää työnteon.

Lainavakuutuksen ehdot kannattaa lukea tarkasti ennen sopimuksen allekirjoitusta. Hakijan kannattaa myös miettiä, miksi lainavakuutuksen ottaa ja paljonko siitä on valmis maksamaan.

Lainavakuutusta miettivän henkilön kannattaa tarkastaa oman henki- ja tapaturmavakuutuksen ehdot ja kattavuus ennen lainavakuutuksen ottamista. Kyseisissä vakuutuksissa saattaa nimittäin olla päällekkäisyyksiä lainavakuutuksen kanssa. Esimerkiksi tapaturmavakuutukset voivat kattaa lainanmaksun työkyvyttömyyden sattuessa. Tällaisessa tapauksessa erillisen lainavakuutuksen ottaminen on täysin turhaa.

Lainaturva tuo turvaa perheelle vaikeissa tilanteissa - Muista lukea lainaturvan ehdot kuitenkin huolellisesti
Lainaturvaa miettiessä kannattaa lukea vakuutuksen ehdot huolellisesti

Mitä lainaturvavakuutus ei kata?

Lainavakuutus ei tyypillisesti korvaa muun muassa seuraavia asioita:

Työkyvyttömyyttä, joka johtuu välillisesti tai välittömästi esimerkiksi psyykkisestä sairaudesta. Korvausta ei saa myöskään silloin, kun työkyvyttömyys johtuu raskaudesta, synnytyksestä, abortista tai päihteiden/lääkkeiden väärinkäytöstä.

Työttömyyttä, joka johtuu määräaikaisen sopimuksen sovitusta päättymisestä. Korvausta ei saa myöskään silloin, kun henkilö työskentelee alalla, jossa työttömyys on kausittain toistuva ilmiö. Myös lomautus tai vapaaehtoisesti tai tahallisesti työttömäksi jääminen estävät korvauksen saamisen.

Kuolemantapauksta, joka johtuu sairaudesta tai vammasta, joka on ilmennyt ennen vakuutuksen sopimista, vaikka diagnoosi tehtäisiin vasta vakuutuksen ollessa voimassa.

Itsemurhaa, ennen kuin vakuutuksen alkamisesta on kulunut vuosi estää korvausten saamisen.

Kuten aiemmin mainittiin, lainantarjoajilla on useita erilaisia ehtoja lainavakuutuksen saamiseksi. Henkilön kannattaa varmistaa, missä tilanteissa vakuutus on voimassa ja missä ei.

Kuka voi saada lainaturvavakuutuksen?

Lainavakuutusta haettaessa hakijan on tyypillisesti täytettävä seuraavat ehdot:

 • 18 – 64 vuoden ikä
 • Hakijan on oltava työkykyinen ja terve (Vakuutuksen myöntäjät määrittelevät tarkemmat ehdot hakijan terveydentilasta)
 • Hakijan on ollut töissä tietyn ajan tai on harjoittanut yritystoimintaa tietyn ajan
 • Hakija ei ole tietoinen tulevasta lomautuksesta tai työttömäksi jäämisen riskistä
 • Hakija ei ole saanut olla poissa töistä sairauden tai tapaturman vuoksi

Ketkä tarjoavat lainaturvaa?

Lainavakuutusta tarjoavat muun muassa Zmarta, Morrow Bank, Nordea, ja OP. Erilliset palvelut tarjoavat lainaturvavakuutuksia tästä hyvä esimerkki on AXA. Hakija voi ensin vertailla lainoja lainavertailusivustoilla ja hakea tämän jälkeen erillisen vakuutuksen lainaan. Tämä on varsinkin silloin järkevää, kun lainantarjoaja ei tarjoa lainavakuutusta suoraan, vaan se on haettava ulkoiselta firmalta.

Yleensä kivijalkapankit, kuten Nordea, OP ja Aktia tarjoavat lisäominaisuutena lainavakuutusta. Tämä johtuu siitä, että pankit tekevät usein yhteistyötä eri vakuutusyhtiöiden kanssa.  

Paljonko lainaturvavakuutus maksaa?

Lainavakuutuksen hinta määräytyy aina tapauskohtaisesti. Lainavakuutus on hakijakohtainen, eli syntyvät kulut ja vakuutettava lainamäärä lasketaan jokaiselle erikseen. Yleensä lainavakuutus kannattaa ottaa silloin, kun laina-aika on yli 5 vuotta ja lainasumma on suuri.

Kulutusluotoissa esimerkiksi Santander tarjoaa kohtuullisen hintaisen lainavakuutuksen. 

Lainavakuutus maksaa vuodessa yleensä 2-8 % lainan suuruudesta. 

Esimerkki

100 000 euron asuntolaina, jonka maksuaika on 20 vuotta ja vakuutuksen vuosimaksu 5 %. Vakuutus maksaa noin 250 euroa vuodessa. Yhteensä lainavakuutuksen hinnaksi tulee noin 5000 euroa.

Suurissa lainoissa, joiden laina-aika on pitkä, lainavakuutuksen kokonaiskustannukset saattavat nousta huimiin lukemiin.

Lainavakuutuksen kustannukset ja kattavuus vaihtelee suuresti eri lainantarjoajien välillä ja tämän takia vertailu on todella tärkeää. Osa lainavakuutuksista on todella kalliita, mikä tarkoittaa, että lainavakuutuksen ottaminen sitoo rahaa, jota voitaisiin käyttää lainan lyhentämiseen.

Lainavakuutuksen hinta vaihtelee lainantarjoajien välillä - Muista siis vertailla
Lainavakuutuksen hinta vaihtelee lainatarjoajien välillä

Lainavakuutuksen irtisanominen

Mahdollisuus lainavakuutuksen irtisanomiseen on täysin riippuvainen siitä, minkälaisen sopimuksen on tehnyt. Irtisanomisen mahdollisuus kannattaa aina tarkistaa ennen sopimuksen allekirjoitusta. Tarvittava tieto löytyy lainaehdoista tai olemalla yhteydessä lainantarjoajaan.

Muita huomioita lainaturvavakuutuksesta

Seuraavat asiat kannattaa ottaa huomioon lainaturvaa miettiessä:

 • Tarkasta, mitä vakuutusturvia lainavakuutus sisältää ja ovatko ne voimassa koko vakuutusajan.
 • Lainavakuutukseen saattaa liittyä erilaisia aikarajoja. Vakuutuksessa saattaa olla erilaisia omavastuuaikoja ja rajoitteita siitä, kuinka kauan vakuutuksen on oltava voimassa ennen kuin korvausta voi saada.
 • Jotkut vakuutusyhtiöt voivat tarjota yksilöllistä ja pariturvaa. Pariturvavakuutus tulee usein halvemmaksi kuin yksilöllinen vakuutus. Pariturvassa puolisoiden turvat ovat erisuuruisia, mikä tarkoittaa sitä, että toinen vakuutetuista on vakuutuksenottaja ja toinen vakuutettu. Yleensä vakuutuksenottajalle myönnetään laajempi turva kuin vakuutetulle. Vakuutuksenottaja voi itse päättää lainavakuutuksesta, mikä voi johtaa ongelmiin mahdollisen eron sattuessa.
 • Mikäli hakija yhdistää lainat, olemassa olevat lainavakuutukset yleensä raukeavat. Tässä tapauksessa lainavakuutusta on haettava uudelleen.
 • Tarkista omat vakuutukset. Lainavakuutus ja esimerkiksi tapaturmavakuutus voivat korvata samoja asioita. Tällöin kannattaa miettiä, mikä on sopivin vakuutustuote omiin tarpeisiin.

Lähteet

https://www.hypo.fi/wp-content/uploads/2015/08/300515_HYPO_lainaturva-seloste.pdf

https://yle.fi/uutiset/3-9466750

Kuinka paljon tarvitset lainaa?
Vertailemme lainoja joiden korko voi olla 4 - 20% välillä. Lainaesimerkki: korko 4,00 %, tod.vuosikorko 5,43 %, 10 000 €/5 v, avausmaksu 50 €, tilinhoitopalkkio 5 €/kk, yht. 11 399 €, maksuerä 184 €/kk.

Todellinen vuosikorko 4,19% - 38,0%. Laina-aika 1 - 18 vuotta.
Minna

Kirjoittanut Minna