Luottotietojen takistaminen ja miksi luottotiedot tarkistetaan

Luottotiedot kertovat ihmisen maksukäyttäytymisestä. Luottotiedot kannattaa pitää moitteettomassa kunnossa, sillä maksuhäiriömerkinnällä on suuri negatiivinen vaikutus omaan talouteen. Huonot luottotiedot vaikeuttavat esimerkiksi lainan tai luottokortin saamista. Lisäksi vuokra-asunnon tai jopa vakuutuksen saaminen vaikeutuu huomattavasti. 

Lainantarjoajat ja vuokranantajat tarkistavat luottotiedot, koska siten he voivat varmistua henkilön luotettavuudesta ja pienentää lainaamisen riskiä. Luottotiedoista on selvästi nähtävissä, mikäli henkilöllä on aikaisemmin ollut vaikeuksia selviytyä taloudellisista velvoitteista.

Suomen Asiakastiedon rekisterin mukaan 386 700 henkilöllä oli maksuhäiriömerkintä vuonna 2019. Maksuhäiriömerkinnät kasvoivat 4800 kappaleella vuoteen 2018 verrattuna. Maksuhäiriöt ovat siis Suomessa melko yleisiä.

Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode Finland Oy ylläpitävät Suomen luottorekistereitä. Näillä yrityksillä on kattavasti tietoa suomalaisten maksuhäiriöistä ja taloudesta. Henkilön hakiessa lainaa maksukyvyn arviointiin voidaan käyttää myös Instantoria.

Miksi luottotiedot tarkistetaan?

Luottotiedot tarkistetaan, sillä se pienentää esimerkiksi lainantarjoajien riskiä huomattavasti. Luottotiedoista on selkeästi nähtävillä, onko lainaa haluava henkilö hoitanut raha-asiansa moitteettomasti. Lainaa on lähes mahdotonta saada, mikäli luottotiedot ovat menneet.

Luottotietojen tarkistamisesta voi olla hyötyä myös lainanhakijalle. Mikäli luottotiedot ovat menneet, on uuden lainan saaminen todella vaikeaa. Tämän voi ajatella niin, että maksuhäiriömerkintä voi parhaimmillaan estää syvemmän velkakierteen.

Ohjeet luottotietojen tarkistamiseen

Omien luottotietojen tarkistaminen on ilmaista kerran vuodessa.  Mikäli henkilö haluaa tarkistaa luottotiedot useammin, siitä peritään ylimääräinen maksu. Maksu on noin 10 – 15 euroa.

Luottotietorekisteristä näkyvät voimassaolevat ja poistuneet maksuhäiriömerkinnät. Lisäksi luottotiedoista selviää keneltä merkinnät ovat tulleet ja kenelle luottotietoja on luovutettu viimeisen 12 kuukauden aikana.

Luottotietojen tarkistus onnistuu helposti olemalla yhteydessä luottorekistereitä pitäviin yrityksiin. Tämä onnistuu esimerkiksi verkossa tai yrityksien toimistoilla. Luottorekistereitä ylläpitävät Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode Finland Oy.

Yritysten kautta henkilö voi tarvittaessa asettaa itsensä luottokieltoon.

Bisnode verkkosivut
Bisnode verkkopalvelu
Bisnode luottotiedot
Bisnode luottotiedot allekirjoitus
Suomen asiakastieto verkkopalvelu

Onko luottotietojen tarkistus ilmaista?

Luottotiedot voi tarkistaa maksutta kerran 12 kuukauden aikana. Tämän jälkeen tietojen tarkistaminen maksaa 10-15 €.

Mitä tietoja luottotietorekisteristä löytyy?

Luottorekisterin ideana on antaa käsitys henkilön maksukyvystä ja taloudellisesta tilasta. Rekisteriin tulee merkintöjä vain silloin, kun henkilöllä on ollut ongelmia maksujen kanssa. Rekisterissä ei siis ole tietoja siitä, jos on hoitanut maksut ja lainat ajallaan.

Luottorekisteristä voi löytyä muun muassa seuraavia asioita:

 • Velkajärjestelyrekisteriin merkityt tiedot velkajärjestelystä
 • Konkurssia koskevat tiedot (tiedot on tallennettu konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteriin)
 • Velkojien ilmoittamat maksuhäiriömerkinnät
 • Ulosottotiedot ulosottoasioista, joista on annettu estetodistus
 • Velallisen antama maksuhäiriötieto (velallinen voi antaa kirjallisen ilmoituksen maksujen laiminlyönnistä)
 • Maksuhäiriötiedot maksujen laiminlyönnistä (asiasta on annettu tuomio tuomioistuimessa tai muu vastaava tuomio)
 • Kulutustiedot kulutusrekisteristä
 • Osamaksukaupassa tai muussa kulutusluotossa todetut maksun viivästymiset (esimerkiksi luottokortti)
 • Luottokelpoisuustiedot (luottokelpoisuusluokitus tai muu luottokelpoisuutta osoittava arviointitieto)

Tietojen säilyminen rekisterissä

Eri luottotietomerkinnät säilyvät luottorekisterissä eri pituisia aikoja. Tiedot säilyvät luottorekisterissä seuraavasti:

 • Velkomustuomio (3 vuotta)
 • Ulosotossa todettu varattomuus tai muu este (3 vuotta)
 • Kulutusluottoihin liittyvä maksuhäiriö (2 vuotta)
 • Yksityishenkilön konkurssi (5 vuotta)

Merkintöjen säilymisaika voi pidentyä tai lyhentyä. Jos huono maksukäyttäytyminen jatkuu, voi maksuhäiriöihin tulla lisäaikaa. Merkinnän säilymisaikaa voi myös lyhentää esimerkiksi hoitamalla maksun ja lähettämällä siitä tositteen Asiakastiedolle tai Bisnodelle. Tämä vaatii kuitenkin sen, että henkilöllä ei ole useita merkintöjä rekisterissä.

Mikä Instantor?

Osa lainantarjoajista käyttää Instantoria asiakkaan maksukyvyn selvittämiseen. Instantorin avulla lainantarjoaja voi tarkistaa henkilön maksukyvyn ilman, että henkilö toimittaa palkkatodistuksia ja muita liitteitä lainantarjoajalle.

Instantor analysoi lainanhakijan pankkitilin tietoja ja tekee sen pohjalta arvion hakijan maksukyvystä. Luottoanalyysissä tarkastellaan muun muassa henkilön tuloja, menoja ja aikaisempia lainoja. Lainanhakijan on annettava suostumus Instantorin käyttöön.

Instantor nopeuttaa lainanhakuprosessia huomattavasti, sillä lainaa haluavan henkilön ei tarvitse lähettää palkka- ja muita tulotietoja erikseen.

 On tärkeä ymmärtää, että lainantarjoajat tarkistavat henkilön luottotiedot huolimatta siitä, onko Intantor käytössä vai ei. Instantor ei siis poista luottotietojen tarkistamista, vaan sen tarkoituksena on nopeuttaa ja helpottaa lainaprosessia.

Suomen Asiakastieto Oy

Luottotiedot voi pyytää Suomen Asiakastiedolta usealla eri tavalla. Asiakastiedon sivuilta löytyy valmis lomake, jonka avulla luottotietojen pyytäminen on helppoa. 

Luottotiedot voi pyytää muun muassa:

Postitse: Lähettämällä kirjallisen pyynnön, johon on liitetty henkilötunnus, kotiosoite, allekirjoitus, nimenselvennys ja kopio. Kirjallinen pyyntö lähetetään osoitteeseen Hermannin rantatie 6, 00580 Helsinki.

Sähköpostitse: Lähettämällä kirjallisen pyynnön osoitteeseen omatieto@asiakastieto.fi. Pyyntöön on liitettävä henkilötunnus, kotiosoite, allekirjoitus, nimenselvennys ja kopio.

Paikan päällä: Omat luottotiedot voi pyytää myös marssimalla Asiakastiedot palvelupisteeseen. Palvelupiste löytyy osoitteesta Hermannin rantatie 6, 00580 Helsinki. Palvelupiste on auki arkisin 13-15 ja mukaan täytyy ottaa henkilötodistus eli ajokortti tai passi.

Bisnode Finland Oy

Bisnodella on erittäin kätevä sähköinen palvelu luottotietojen pyytämistä varten. Voit siirtyä Bisnoden palveluun tästä linkistä.

Luottotietojen tarkistus onnistuu myös postitse. Tällöin henkilön on lähetettävä kirjallinen lomake osoitteeseen:

Bisnode Finland Oy

Soliditet-henkilöluottotietorekisteri

Kumpulantie 3

00520

Helsinki

Lähteet

https://www.asiakastieto.fi/web/fi/kuluttajille/tietoa-luottotiedoista/omien-tietojen-tarkastuspyynto

https://my.bisnode.fi/data

Kuinka paljon tarvitset lainaa?
+
Vertailemme lainoja joiden korko voi olla 4 - 20% välillä. Lainaesimerkki: korko 4,00 %, tod.vuosikorko 5,43 %, 10 000 €/5 v, avausmaksu 50 €, tilinhoitopalkkio 5 €/kk, yht. 11 399 €, maksuerä 184 €/kk.

Todellinen vuosikorko 4,19% - 38,0%. Laina-aika 1 - 18 vuotta.