Maksumuistutus ja sen vaikutus lainaan tai tuotteen hintaan

Miksi maksumuistutus lähetetään?

Maksuvaikeudet ovat koko ajan lisääntyvä ongelma Suomessa. Ennen kuin päättää ottaa lainaa tai sitoutumista jonkun maksullisen palvelun käyttäjäksi, on varmistuttava siitä, että laskujen maksu onnistuu ilman minkäänlaisia ongelmia. Maksamattomista laskuista voi seurata kauaskantoisia ongelmia, kuten maksuhäiriömerkintä.

Kun maksun eräpäivä ylittyy

Alla on käyty läpi maksamattoman puhelinlaskun eteneminen aina perintään asti.

1.     Ensimmäisenä asiakasta muistutetaan maksamattomasta laskusta maksumuistutuksen avulla. Maksumuistutus sisältää euron muistutusmaksun ja viivästyskoron. Viivästyskorko on tällä hetkellä 7 %. Mikäli lasku maksetaan tässä vaiheessa, ei maksamattomasta laskusta koidu muuta haittaa, kuin pieni muistutusmaksu.

2.     Mikäli ensimmäisen maksumuistutuksen jälkeen lasku on vieläkin maksamatta, niin asiakasta muistutetaan maksamattomasta laskusta vielä toisella maksumuistutuksella. Toinen maksumuistutus lähetetään yleensä 2 viikkoa ensimmäisen maksumuistutuksen jälkeen. Myös toinen maksumuistutus sisältää muistutusmaksun ja viivästyskoron.

3.     Mikäli kahden maksumuistutuksen jälkeen puhelinlasku on vieläkin maksamatta, asiakkaan puhelinliittymä voidaan sulkea.

4.     Kahden maksumuistutuksen jälkeen asiakasta muistutetaan jo maksuvaatimuksella. Maksuvaatimuksia lähetetään maksumuistutuksen tavoin kaksi kappaletta, ennen seuraavaan perintävaiheeseen siirtymistä. Kumpaankin maksuvaatimukseen lisätään muistutusmaksu ja 7 % viivästyskorko. Lasku kannattaa viimeistään tässä vaiheessa maksaa.

 • Ensimmäinen maksuvaatimus lähetetään 14 vuorokauden kuluttua toisen maksumuistutuksen jälkeen.
 • Toinen maksuvaatimus lähetetään 14 vuorokauden päästä ensimmäisestä maksuvaatimuksesta.

5.     Kahden Maksumuistutuksen ja -vaatimuksen jälkeen asiaa aletaan viedä tuomioistuimeen. Maksamattomasta laskusta tehdään haastehakemus ja haaste toimitetaan velalliselle. Tässä vaiheessa maksamattomaan laskuun lisätään viivästyskorko ja myös oikeudenkäyntikulut.

6.     Mikäli velallinen ei reagoi haasteeseen mitenkään, asiasta annetaan yksipuolinen tuomio. Jos taas velallinen reagoi haasteeseen, voidaan maksamattomasta laskusta koitunutta kiistaa ratkoa oikeudessa.

7.     Jos tuomioistuin määrää, että varat ulosmitataan, asia siirtyy perintätoimiston hoidettavaksi. Perintätoimisto voi pidättää osan henkilön tuloista niin kauan, kunnes velka on kokonaisuudessaan maksettu. Toinen ja viimeinen vaihtoehto on se, että perintätoimisto ulosmittaa omaisuutta. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi auton tai veneen ulosmittausta velkojen maksuun. Velan siirtyessä ulosottoon, velkaan lisätään vielä ulosottomaksu ja viivästyskorko.  Myös velallisen luottotiedot kokevat kolauksen, sillä velallinen henkilö saa maksuhäiriömerkinnän.

Perintäprosessin kesto

Velat eivät siirry perintään ilman että velallinen on siitä tietoinen. Henkilö ei siis voi menettää luottotietoja yhtäkkiä ilman varoituksia. Koko prosessi ensimmäisestä maksumuistutuksesta ulosottoon vie suomessa yleensä useita kuukausia.

Mitä maksumuistutuksen tulee sisältää?

Maksumuistutuksen on oltava selkeä. Laskun maksaminen ja yhteydenotto oikeaan henkilöön laskuun liittyvissä asioissa tulisi olla helppoa. Maksumuistutuksessa tulisi olla ainakin seuraavat asiat:

 • Velkojan nimi ja osoite
 • Velkojan yhteystiedot mahdollista yhteydenottoa varten
 • Asiakkaan nimi ja osoite
 • Saatavan peruste
 • Maksu eriteltynä (pääoma, viivästyskorko ja muut muistutuskulut)
 • Laskun kokonaissumma
 • Milloin, miten ja kenelle lasku maksetaan
 • Velkojan tilinumero

Maksumuistutus ja viivästyskorko

Velkojalla on oikeus vaatia myöhästyneestä maksusta viivästyskorkoa. Viivästyskoron suuruus on laissa määritelty ja tällä hetkellä se on 7 %. Viivästyskoron suuruuden voi tarkistaa käyttämällä verkossa toimivia viivästyskorko laskureita.

Esimerkki viivästyskorosta

(korkoprosentti/100*summa*päivien lukumäärä)/365

Korkoprosentti on 7%, lainasumma 200€ ja maksu on myöhässä 30 pv. Viivästyskorko lasketaan siis:

(7/100*200*30)/365 = 1,15€ viivästyskorkoa

Summa ei ehkä vaikuta suurelta, mutta alkuvelan ollessa suurempi, voi pitkään lykätty laskujen maksaminen tulla todella kalliiksi. Pahimmassa tapauksessa maksamattomat laskut johtavat maksuhäiriömerkinnän saamiseen.

Aiheutuuko maksumuistutuksesta maksuhäiriömerkintä?

Maksumuistutuksen saaminen ei vielä aiheuta maksuhäiriömerkintää. Mikäli laskua ei muistutusten jälkeen makseta ja velka etenee perintään, niin henkilö saa maksuhäiriömerkinnän. Maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa normaalia arkea huomattavasti ja sen takia laskut ja muut maksut kannattaa aina hoitaa ajallaan.

Mikä on maksuvaatimus?

Maksuvaatimus on osa vapaaehtoista perintää. Maksuvaatimuksen voi lähettää perintätoimisto, jolloin se toimii velkojan asiamiehenä. Maksuvaatimus voidaan lähettää vasta silloin, kun velallista on ensin muistutettu maksumuistutuksilla. Maksuvaatimus tulee lähettää velalliselle kirjallisena.

Mitä maksuvaatimuksen tulee sisältää?

Maksuvaatimuksessa täytyy mainita ainakin seuraavat asiat:

 • Velkojan nimi ja osoite
 • Saatavan peruste
 • Saatavan pääoma, viivästyskorko, korko ja perintäkulut
 • Maksettava kokonaissumma
 • Mihin, miten ja milloin lasku maksetaan
 • Velallisen mahdollisuus esittää huomautuksia saatavan määrästä ja perusteista. Lisäksi maksuvaatimuksessa on luettava missä ajassa huomautus on jätettävä.
 • Kenelle huomautus tulee esittää

Lähteet

https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Maksut-laskut-perinta/perinta/perintakulut-ja-perinnan-eteneminen/

https://www.isolta.fi/maksumuistutus-malli

Kuinka paljon tarvitset lainaa?
Vertailemme lainoja joiden korko voi olla 4 - 20% välillä. Lainaesimerkki: korko 4,00 %, tod.vuosikorko 5,43 %, 10 000 €/5 v, avausmaksu 50 €, tilinhoitopalkkio 5 €/kk, yht. 11 399 €, maksuerä 184 €/kk.

Todellinen vuosikorko 4,19% - 38,0%. Laina-aika 1 - 18 vuotta.
Johannes S

Kirjoittanut Johannes S