laki määrää
Markkinaoikeus voi asettaa yhtiölle uhkasakon, jonka se joutuu maksamaan, jos se rikkoo määräystä.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) asiamies on haastanut turkulaisen luottoyhtiö Blue Finance Suomi Oy:n Suomen markkinaoikeuteen. Blue Financea syytetään lain kiertämisestä, kun se on perinyt erillismaksuja, joita se ei ole laskenut mukaan luottokustannuksiksi, jotka kuuluvat hintasäätelyn piiriin. Luottoyhtiöstä halutaan tehdä varoittava esimerkki muille luottoa myöntäville yrityksille.

KKV:n tiedotteen mukaan, Blue Finance on tarjonnut kuluttajille kalliimpia luottoja kuin lain mukaan on sallittua. Pikavippifirma on perinyt erillisiä maksuja, muun muassa, paperilaskusta, luottohakemuksen nopeutetusta käsittelystä ja pikanostopalveluista, joita yhtiö ei ole laskenut hintasäätelyn piiriin kuuluviksi luottokustannuksiksi. Kuluttaja-asiamiehen mukaan, nämä maksut kuuluvat osana luottokustannuksia, joista säädetään laissa. Blue Financen hinnoittelumalli on nostanut luoton kustannuskattoa yli laissa sallitun määrän.

100 000 euron uhkasakko

Kuluttaja-asiamies vaatii, että Suomen markkinaoikeus kieltää Blue Finance Suomea 100 000 euron uhkasakon voimalla jatkamasta lainvastaista maksumenettelyään. Taustalla on jo aiemmin selvitettävänä ollut sääntelyn rikkominen, joka koskee Blue Finance Suomen emoyhtiötä Blue Finance Oy:ta, joissa ei päästy yhteisymmärrykseen.

Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen peräänkuuluttaa KKV:n tiedotteessa läpinäkyvyyttä ja lain noudattamista. ”Luo­ton ku­lu­ja ei voi kas­vat­taa naa­mioi­mal­la luot­to­suh­teen pe­rus­o­sia li­sä­pal­ve­luik­si, jois­ta voi­si pe­riä li­sä­hin­taa. Luot­to­jen hin­ta­sään­te­lyn nou­dat­ta­mi­ses­sa esiin­tyy jat­ku­vas­ti on­gel­mia ja olem­me sel­vit­tä­neet nii­tä usei­den luot­to­yh­tiöi­den kans­sa. Toi­vot­ta­vaa oli­si, että tämä mark­ki­na­oi­keu­teen eden­nyt ta­paus kan­nus­tai­si mui­ta­kin toi­mi­maan lain mu­kai­ses­ti.

Blue Finance Suomi on luottoyhtiö, joka tarjoaa 100-500 euron pikalainoja kuluttajille.

Hintasääntely määrittää luottokustannusten määrän

Vuonna 2019 syyskuussa astui voimaan luottojen hintasäätely, jonka mukaan luoton maksamatta olevasta pääomasta perittävä vuosittainen korko ei saa olla 20 prosenttia suurempi. Lisäksi luotosta perittävien muiden kustannusten päiväkohtainen määrä saa olla enintään 0,01 prosenttia alkuperäisestä luoton määrästä tai luottorajasta. Muiden luottokustannusten määrä ei saa missään tilanteessa ylittää 150 euroa vuodessa.

Luottokustannuksiin sisältyvät kaikki luottosuhteesta johtuvat kustannukset, kuten luoton hakeminen, nostaminen tai maksutietojen lähettämisestä koituvat maksut, riippumatta kuinka nopeasti tai millä tapaa toimenpiteet suoritetaan. Luottokustannusten ulkopuolelle voi rajata ainoastaan täysin vapaaehtoiset lisäpalvelut.

Minna

Kirjoittanut Minna